pirmdiena, 28. augusts 2023

Targa Super – efektīvs un pārbaudīts risinājums rapšu sējumos

Vairāku gadu garumā veiktie novērojumi paralēli BAYER oficiālajiem reģistrācijas izmēģinājumiem liecina, ka rapša iekļaušana augu maiņas posmos veicinājusi nezāļu zaļās masas pieaugumu vidēji par 40 – 60 %. Aršanas aizstāšana ar minimālu augsnes apstrādi var izraisīt būtisku nezāļu skaita un masas pieaugumu. Pārejot no teorijas uz praksi, galvenie jautājumi, ar ko saskaras mūsdienu rapšu audzētāji, kā, samazinot augsnes apstrādi, vienlaikus saglabāt sējumus tīrus no nezālēm.
TargaSuper article

Kas jāzina, izvēloties Targa Super

Degvielas cenas turpina paaugstināties visā pasaulē, tādēļ aktuāla ir energoietilpīgās aršanas aizstāšana ar citām, mazāk resursu patērējošām, augsnes apstrādes tehnoloģijām. Sējumu nezāļainība ir viens no rādītājiem, kas jāņem vērā, izvēloties piemērotāko augsnes apstrādes tehnoloģiju un nezāļu ierobežošanas sistēmu. Vairāku gadu garumā veiktie novērojumi paralēli BAYER oficiālajiem reģistrācijas izmēģinājumiem liecina, ka rapša iekļaušana augu maiņas posmos veicinājusi nezāļu zaļās masas pieaugumu vidēji par 40 – 60 %. Aršanas aizstāšana ar minimālu augsnes apstrādi var izraisīt būtisku nezāļu skaita un masas pieaugumu. Pārejot no teorijas uz praksi, galvenie jautājumi, ar ko saskaras mūsdienu rapšu audzētāji, kā, samazinot augsnes apstrādi, vienlaikus saglabāt sējumus tīrus no nezālēm un izmantot pēc iespējas mazāk resursus. Tikpat svarīgs jautājums, kas nodarbina gan zemnieku, gan agronomu prātus, kādus AAL lietot un kad būtu vispiemērotākais laiks to lietošanai? Uz šiem un vēl citiem jautājumiem mēs, BAYER agronomi, centīsimies atbildēt rakstā.

Kontrole vs TargaSuper

Lielākie izaicinājumi, strādājot ar Targa Super

Kā vienu no lielākajiem izaicinājumiem Bayer agronomi kā Latvijā, tā pārējās Baltijas valstīs min izmaksas, kas saistītas ar herbicīdu lietošanu ziemas rapšos. Situāciju vēl vairāk ietekmējis pēdējā laika cenu kāpums, kas skāris visas nozares.
Edgars Purmalis, Bayer agronoms Zemgales un Sēlijas reģionos, uzskata, ka Targa Super ir viens no elastīgākajiem preparātiem tirgū, lai ierobežotu viendīgļlapju nezāles ziemas rapsī, pupās un zirņos. Jautājums ir par cenu un produkta pieejamību pie izplatītājiem.
Arī, Donatas Kavaliauskas Bayer mārketinga attīstības agronoms Baltijas valstīs, kā lielāko izaicinājumu min cenu kāpumu. Donatas uzsver, ka zemnieki ir gatavi maksāt pāris eiro vairāk un iegādāties Targa Super, jo uzskata, ka oriģināls produkts ir labāks un rada mazāk problēmu tvertnes maisījumos ar citiem AAL līdzekļiem vai mikroelementiem.

Ar kādiem izaicinājumiem jāsaskaras zemniekiem, iekļaujot rapsi augstas intensitātes augu maiņā

                Kā galvenos izaicinājumus, iekļaujot rapsi augu maiņā, minējuši optimālo intervālu ievērošanu, kā arī cīņu ar kaitīgajiem organismiem. Turklāt šādas problēmas skar ne vien Latvijas zemniekus, bet arī lauksaimniekus Lietuvā un Igaunijā.
Ineta Aispure, Bayer agronome Kurzemes reģionā, novērojusi, ka augu maiņas pozitīvo ietekmi uz ražu nav pamanījis vien retais, tādēļ aizvien biežāk augu maiņa tiek ievērota un rapsis atgriežas laukā ne ātrāk kā pēc 3 – 4 gadiem.
Arī Edgars Purmalis pamanījis pozitīvo tendenci, ka Zemgales reģiona saimniecībās augu maiņā iekļauj ziemas rapsi un atkārtoti uz tā paša lauka vienreiz četros gados.
Tāpat kaimiņvalstī Lietuvā novērota ievērojama atšķirība, ko nosaka augu maiņa un intervāls starp atkārtotiem sējumiem. Donatas Kavaliauskas Bayer mārketinga attīstības agronoms Baltijas valstīs norāda, ka šī gada ražas novākšanas rezultātos zemnieki novērojuši lielāku ražu tieši laukos, kur nodrošināta pareiza kultūraugu rotācija. Zemāka raža iegūta ziemas rapšu laukos, kur rapsis atgriezies pēc 2 – 3 gadiem. Protams, ražas rezultātus ietekmē arī rapša hibrīdu ražas gatavības laiks, kā arī Verticilārā vīte kā slimība dominē laukos, kuros kultūraugu rotācija notiek ik pēc diviem līdz trīs gadiem. Nodrošinot pareizu kultūraugu rotāciju iespējams iegūt 4 t/ha lielāku ražu, taču nenodrošinot kultūraugu rotāciju zemnieki zaudē 1 t/ha ražas (vidēji 3 t/ha).

TargaSuper 02

Ziemas rapsis tiešajā sējā – kā izvēlēties reģionam piemērotus herbicīdus

Reģions neietekmē herbicīdu lietošanu, tomēr katrā reģionāir īpatnības, kas var būtiski ietekmēt herbicīda iedarbību. Tieši šī iemesla dēļ Targa Super ir viens no piemērotākajiem produktiem gandrīz jebkuros apstākļos.
Agronome Inetas Aispures pārstāvētajā Kurzemes reģionā tiešajā sējā tiek iesēti aptuveni 70 % no visiem rapšu laukiem, kas arī nosaka herbicīda izvēli. Pirms sējas ļoti labs, viņasprāt, ir herbicīds Roundup, kas efektivitātes dēļ ir ļoti atzīts un tiek plaši lietots.
Edgars Purmalis, Bayer agronoms Zemgales un Sēlijas reģionos, uzsver, ka katrai saimniecībai ir dažādas augsnes apstrādes tehnoloģijas un attiecīgi pēc tām arī jāvadās herbicīdu izvēlē, bet elastīgā lietojuma dēļ Targa Super ir viens no piemērotākajiem preparātiem.

Herbicīdu lietošana rudenī – plusi un mīnusi (efektivitāte, rezistence, iekļaušanās apstrādes termiņos)

  Kā vienu no lielākajiem mīnusiem herbicīdu lietošanai rudenī agronomi min iekļaušanos apstrādes termiņos. Ieguvums – herbicīdu lietošana rudenī visefektīvāk tiek galā ar lielu nezāļu spektru.
Oksana Smirnova, Bayer agronome Latgales un Vidzemes reģionos, novērojusi, ka Austrumlatvijas reģionā rezistence vēl nav tik aktuāla problēma. Rudenī vislielākie izaicinājumi ir izmaksas un lietošanā elastīga produkta atrašana.
Agronoms Edgars Purmalis uzskata, ka rudens herbicīdi tiek plaši pielietoti, kas, viņaprāt, ir ļoti pareizi, jo rudens pamatmēslojumam jābūt pieejamam kultūraugam, kas ir iesēts attiecīgajā laukā, nevis sārņaugiem.
Ineta Vanaga, Dr.agr., Bayer agronome, augu aizsardzības līdzekļu pētniece, savos izmēģinājumos novērojusi, ka Targa Super ir ļoti saudzīgs pret kultūraugiem, nerada apdegumus vai citu bojājumus, lietojot dažādās to attīstības stadijās. Pēc savas pieredzes viņa iesaka lietot maksimālo devu – 2 l/ha, ja nepieciešams ierobežot vārpatu, un, tā kā preparāts iedarbojas galvenokārt caur lapām, nesteigties ar herbicīda lietošanu, ja parādās tikai nezāles, bet nogaidīt, izvērtēt situāciju, lai vairāk sadīgst, tādējādi palielinot preparāta efektivitāti.
Agronome Ineta Aispure novērojusi, ka rudens herbicīdus lieto arvien biežāk, gan tāpēc, ka izveidojusies rezistence uz ALS, gan tāpēc, ka to lietošana ļoti atvieglo lauku darbus pavasarī. To savukārt atzinīgi novērtē zemnieki, kuriem pēdējo gadu pavasara sarežģītie klimatiskie apstākļi radījuši daudz izaicinājumu un sarežģījumu.
Runājot par rapsi, pārsvarā herbicīdu lieto rudenī, izvēloties pēc augsnes apstrādes veida, un pavasarī – pēc nepieciešamības.

Ineta Vanaga, Dr.agr, Bayer agronome, augu aizsardzības līdzekļu pētniece:

Targa Super efektivitāte, vadoties pēc apstrādes termiņa

Targa Super deva l/ha

Ziemas Rapsis (2014 – 2023)


Lietošana:
rudenī, rapsis 10–14 BBCH, vārpata ~14 cm, labība– sārņaugs– ~12 cm

Efektivitāte, novērtējot nākamā gada maijā rapša ziedēšanas laikā

Vārpatas
ierobežošanas efektivitāte

Labības– sārņaugu ierobežošanasefektivitāte

 

2,0

95%

91%

1,5

94%

86%

Targa Super deva l/ha

Pupas (2014 – 2023)

Lietošana:
pupas 12–14 BBCH, vārpata ~20 cm

Efektivitāte, novērtējot pēc 35dienām

Vārpatas ierobežošanas efektivitāte

2,0

85 %

1,5

82 %

Targa Super deva l/ha

Zirņi (2014 – 2023)

Lietošana:
zirņi ~ 25 cm (A) vai ~50 cm (B),
vējauza ~18cm (A) vai ~37cm (B)

Efektivitāte, novērtējot pēc 35 dienām

Vējauzas ierobežošanas efektivitāte (A)

Vējauzas ierobežošanas efektivitāte (B)

1,25

98%

100%

1,0

95%

98%

Aizvadītā sezona Bayer ziemas rapša laukos un sausuma ietekme uz ražu un tās kvalitāti

Agronomi uzskata, ka šīs sezonas ekstremālie laikapstākļi būtiski ietekmējuši ziemas rapša ražu un tās kvalitāti, kā būtisku apstākli labai ražai minot iekļaušanos termiņos.
Ineta Aispure uzskata, ka viss atkarīgs no sējas termiņa ievērošanas un reģiona. Pagājušajā gadā laicīgi, sējas termiņa sākumposmā, iesētais rapsis sadīga un izveidoja spēcīgus cerus jau rudenī, augs labāk pārcieta rudens salnas un salus pavasarī, kā arī sausuma periodu vasarā, un rezultātā arī raža bija labāka. Tie rapša lauki, kas tika iesēti vēlāk, sējas termiņa beigās, kas sakrita ar sausuma periodu, sākotnēji izskatījās labi, bet raža tomēr bija sliktāka. Spēcīgu ietekmi uz šī gada ražu atstāja vairāki faktori: ziemas periodā uz daudziem rapša laukiem bija novērojamas ūdens lāmas, un uz tīrumiem izveidojās tukšumi; sausuma periodā smilšainākās augsnēs augi nokalta; šogad piedzīvojām spēcīgu kukaiņu invāziju.
Edgars Purmalis savā reģionā guvis pozitīvas zemnieku atsauksmes par Bayer DEKALB ziemas rapša šķirnēm, ražība 2022./2023. gada sezonā svārstās no 3,5–4,5 tonnām ražošanas laukos.

Targa Super 01

Kontakti Bayer Latvija
Vai jums ir jautājumi saistīti ar agronomiju?

Mēs jums palīdzēsim! Sazinieties ar savu BAYER pārstāvi.

Autortiesības © Bayer AG
Autortiesības © Bayer AG