pirmdiena, 27. jūlijs 2020

Esiet uzmanīgi un, lūdzu, izlasiet!

Lietojiet GLIFOSĀTUS pamatoti un atbildīgi!

Jebkuru neskaidrību vai jautājumu gadījumā, lūdzu, sazināties ar mūsu agronomiem Andri Casno, Inetu Aispuri, Arti Vanadziņu un produktu grupas vadītāju Modri Kraukli.
Autortiesības © Bayer AG
Autortiesības © Bayer AG