trešdiena, 06. marts 2019

Bayer aicina uz diskusiju

Bayer aicina pasaules regulatorus, starptautisko zinātnieku kopienu un patērētājus uz zinātniskos pamatojumos balstītu diskusiju par glifosāta nekaitīguma profile.
Bayer aicina regulatorus, pētniekus un sabiedrību uz zinātnē balstītu diskusiju

Turpinoties Monsanto integrācijai pieejami vairāk nekā 100 Bayer piederošu glifosāta nekaitīguma pētījumu ziņojumu

Manheima, 2019. gada 8. aprīlis – Bayer aicina pasaules regulatorus, starptautisko zinātnieku kopienu un patērētājus uz zinātniskos pamatojumos balstītu diskusiju par glifosāta nekaitīguma profilu. Šajā nolūkā visi, 107, Bayer īpašumā esošie glifosāta nekaitīguma pētījumu ziņojumi, kas tika iesniegti Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei (EFSA) kā daļa no vielu atļaujas piešķiršanas procesa Eiropas Savienībā (ES) tagad ir pieejami Bayer informācijas pārredzamībai veltītajā platformā. Tādā veidā uzņēmums apņemas nodrošināt lielāku caurskatāmību, iekļaujot arī augu aizsardzības līdzekļu nekaitīguma pētījumus pēc Monsanto iegādes. Daudzi no šiem un citiem līdzīgiem pētījumiem tikuši iesniegti un izvērtēti ASV Vides aizsardzības aģentūrā, veicot glifosāta riska novērtējumu.

“Informācijas caurskatāmība ir uzticības katalizators, tāpēc lielāka informācijas pieejamība i kā daļa no r labums patērētājiem, politikas veidotājiem un uzņēmumiem. Kā inovāciju uzņēmumam drošība ir mūsu galvenā prioritāte, un mēs esam pilnībā apņēmušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka mūsu produkti ir droši cilvēkiem un videi", sacīja Bayer AG valdes loceklis un Crop Science nodaļas prezidents Laiems Kondons (Liam Condon). “Padarot publiski pieejamus mūsu detalizētos zinātniskos nekaitīguma pētījumu datus, mēs iedrošinām ikvienu interesentu pašiem pārliecināties, cik vispusīga ir mūsu pieeja drošībai. Mēs esam atvērti iespējai iesaistīties dialogā un ceram, ka tas veicinās lielāku uzticību zinātnei.”

Šis jaunais papildinājums Bayer Informācijas pārredzamības tīmekļa vietnē seko pagājušā gada decembrī publicētajiem vairāk nekā 300 glifosāta nekaitīguma pētījumu kopsavilkumiem, kas iesniegti augu aizsardzības līdzekļu ES vielu atļaujas piešķiršanas procedūrai. Šobrīd ir nodrošināta piekļuve visiem padziļinātajiem glifosāta nekaitīguma pētījumiem, uz kuriem Bayer pieder pilnīgas tiesības.

Juridisko ierobežojumu dēļ Bayer nevar publicēt glifosāta pētījumus, ko veic un kuri pieder trešajām personām. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet mūsu sadaļu Biežāk uzdotie jautājumi.

Bayer stāv aiz glifosāta nekaitīguma un turpinās enerģiski aizstāvēt savus glifosāta produktus. Uzņēmums rūpīgi strādā, lai nodrošinātu, ka sarunas par glifosātu ir precīzi atspoguļojošas un turpinās dalīties ar informāciju par zinātnisko struktūru, kas apstiprina, ka glifosāts un glifosāta produkti ir nekaitīgi, ja tiek lietoti atbilstoši norādēm un ka glifosāts neizraisa vēzi. Vairāk par glifosātu un tā svarīgumu mūsdienu lauksaimniecībā lasiet: https://www.bayer.com/en/about-glyphosate-based-herbicides-and-their-role-in-agriculture.aspx.

Par Bayer informācijas pārredzamības iniciatīvu

Bayer ir brīvprātīgi apņēmies nodrošināt informācijas pieejamību 2017. gadā, iedibinot jaunu standartu ar Bayer informācijas pārredzamības platformu. Lai radītu uzticību un veicinātu atklātu, uz zinātniskām atziņām balstītu dialogu par augu aizsardzības līdzekļiem, uzņēmums plašai sabiedrībai ir darījis pieejamus drošības datus, kas līdz šim bija pieejami tikai regulatoriem. Šobrīd Bayer ir darījis pieejamu informāciju par 28 aktīvajām sastāvdaļām savā informācijas pārredzamības tīmekļa vietnē un vēl vairāk plāno atklāt nākotnē.

Par Bayer

Bayer ir globāls uzņēmums, kura galvenās kompetences ir saistītas ar veselības aprūpes un uztura dzīvības zinātņu jomām. Tā produkti un pakalpojumi ir radīti, lai sniegtu labumu cilvēkiem, atbalstot centienus pārvarēt lielākos izaicinājumus, kas saistīti ar pasaules iedzīvotāju skaita pieaugumu un iedzīvotāju novecošanos. Vienlaikus Bayer Grupas mērķis ir paaugstināt rentabilitāti un radīt vērtību ar inovāciju un izaugsmes palīdzību. Bayer ir apņēmies ievērot ilgtspējīgas attīstības principus, un Bayer zīmols visā pasaulē nozīmē atbildību, uzticamību un kvalitāti. Fiskālajā 2018. gadā Grupa nodarbināja 117 000 cilvēku ar pārdošanas apjomu 39,6 miljardi eiro. Kapitālizdevumi sasniedza 2,6 miljardus eiro, pētniecības un attīstības izdevumi sasniedza 5,2 miljardus eiro. Lai uzzinātu vairāk, skatieties - www.bayer.com.

Kontaktpersona:
Utz Klages, tālr. +49 2173 38-3270
E-pasts: utz.klages@bayer.com

kgs (2019-0025)

Nākotnes pārskati
Šī relīze var ietvert nākotnē izskatāmus ziņojumus, kas balstīti uz pašreizējiem Bayer vadības pieņēmumiem un prognozēm. Dažādi apzināti un neapzināti riski, neskaidrība un citi faktori var izraisīt būtiskas atšķirības starp faktiskajiem nākotnes rezultātiem, finansiālo situāciju, uzņēmuma attīstību vai darbības rezultātiem un šeit sniegtajām aplēsēm. Šie faktori ietver Bayer publiskajos ziņojumos apspriestos, kas pieejami Bayer mājaslapā www.bayer.com. Uzņēmums neuzņemas atbildību atjaunināt šos nākotnē izskatāmos paziņojumus vai apstiprināt tos kā nākotnes notikumus vai norises.

Autortiesības © Bayer AG
Autortiesības © Bayer AG