Viendīgļlapju

   Airene Lolium spp.
   Gaiļsāre, parastā Echinochloa crus-galli
   Kosa, tīruma Equisetum arvense
   Lapsaste Alopecurus myosuroides
   Rudzusmilga, parastā Apera spica-venti
   Sarene, zaļā Setaria viridis
   Skarene, maura Poa annua
   Vārpata, ložņu Elytrigia repens, Agropyron repens
   Vējauza Avena fatua
Autortiesības © Bayer AG
Autortiesības © Bayer AG