Scenic Gold

Sistēmas iedarbības fungicīds ziemas rapša, vasaras rapša, ziemas ripša un vasaras ripša sēklas materiāla kodināšanai.

Aptrādājamās kultūras: ziemas un vasaras rapša, ziemas un vasaras ripša sēklas

Darbīgās vielas: Fluoksastrobīns 150 g/l, Fluopikolīds 200 g/l

Preparatīvā forma: suspensijas koncentrāts

Iepakojums: 4x5 l

Lietošanas devas skatīt marķējumā.

Lietojiet augu aizsardzības līdzekli atbilstīgi drošības prasībām. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet marķējumu un informāciju par līdzekli.

Drošības datu lapa

Marķējums
Autortiesības © Bayer AG
Autortiesības © Bayer AG