Redigo Pro -  fungicīds slimību ierosinātāju iznīcināšanai gan uz graudu virsmas, gan arī to iekšpusē.

Redigo Pro

Sistēmas iedarbības fungicīds vasaras kviešu, vasaras miežu, vasaras tritikāles un auzu sēklas materiāla kodināšanai.

Aptrādājamās kultūras: vasaras kvieši, vasaras mieži, vasaras tritikāle, auzu sēklas

Darbīgās vielas: protiokonazols 150 g/l; tebukonazols 20 g/l

Preparatīvā forma: suspensijas koncentrāts

Iepakojums: 4x5 l

Lietošanas devas skatīt marķējumā.

Lietojiet augu aizsardzības līdzekli atbilstīgi drošības prasībām. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet marķējumu un informāciju par līdzekli.

Drošības datu lapa

Marķējums
Autortiesības © Bayer AG
Autortiesības © Bayer AG