Buteo Start

Sistēmas iedarbības insekticīds ziemas rapša, vasaras rapša, ziemas ripša un vasaras ripša sēklas materiāla kodināšanai.

 

Apstrādājamās kultūras: ziemas rapša, vasaras rapša, ziemas ripša un vasaras ripša sēklas

 

Darbīgā viela: Flupiradifurons 480 g/l

 

Preparatīvā forma: suspensijas koncentrāts

 

Iepakojums: 2x10 l

 

Lietošanas devas skatīt marķējumā.

 

Lietojiet augu aizsardzības līdzekli atbilstīgi drošības prasībām. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet marķējumu un informāciju par līdzekli.

Drošības datu lapa

Marķējums
Autortiesības © Bayer AG
Autortiesības © Bayer AG