BARITON SUPER

Sistēmas un pieskares iedarbības fungicīds ziemas kviešu, ziemas miežu, ziemas tritikāles, rudzu, vasaras kviešu, vasaras miežu, vasaras tritikāles un auzu sēklas materiāla kodināšanai.

 

Apstrādājamās kultūras: ziemas kvieši, ziemas mieži, ziemas tritikāle, rudzi, vasaras kvieši, vasaras mieži, vasaras tritikāle un auzu sēklas.

Darbīgās vielas: Protiokonazols 50 g/l, Tebukonazols 10 g/l, Fludioksonils 37.5 g/l

Preparatīvā forma: suspensijas koncentrāts

Iepakojums: 5 litri,15 litri, 200 litri

Lietošanas devas skatīt marķējumā.

Lietojiet augu aizsardzības līdzekli atbilstīgi drošības prasībām. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet marķējumu un informāciju par līdzekli.

Drošības datu lapa

Marķējums
Autortiesības © Bayer AG
Autortiesības © Bayer AG