Movento

Sistēmas iedarbības insekticīds kaitēkļu ierobežošanai ābeļu, bumbieru, ķiršu, plūmju, zemeņu (atklātā laukā un segtās platībās), upeņu, ērkšķogu, jāņogu, krūmmelleņu un smiltsērkšķu stādījumos, galviņkāpostu, Briseles kāpostu, Savojas kāpostu, Ķīnas kāpostu, ziedkāpostu, brokoļu, lapu kāpostu, kolrābju, salātu (atklātā laukā un segtās platībās) un krāšņumaugu, dekoratīvo augu un dēstu (atklātā laukā un segtās platībās) sējumos un stādījumos.

 

Apstrādājamās kultūras: ābeļu, bumbieru, ķiršu, plūmju, zemeņu (atklātā laukā un segtās platībās), upeņu, ērkšķogu, jāņogu, krūmmelleņu un smiltsērkšķu stādījumos, galviņkāpostu, Briseles kāpostu, Savojas kāpostu, Ķīnas kāpostu, ziedkāpostu, brokoļu, lapu kāpostu, kolrābju, salātu (atklātā laukā un segtās platībās) un krāšņumaugu, dekoratīvo augu un dēstu (atklātā laukā un segtās platībās) sējumos un stādījumos.

 

Darbīgās vielas: spirotetramāts 100 g/l

 

Preparatīvā forma: suspensijas koncentrāts

 

Iepakojums: 12 x 1 l

 

Lietošanas devas skatīt marķējumā.

 

Lietojiet augu aizsardzības līdzekli atbilstīgi drošības prasībām. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet marķējumu un informāciju par līdzekli.

Drošības datu lapa

Marķējums
Autortiesības © Bayer AG
Autortiesības © Bayer AG