Decis Mega

Plaša spektra insekticīds - sintētiskais piretroīds, kam piemīt kā kontakta iedarbība, tā arī iedarbība caur kaitēkļa zarnu traktu.

Apstrādājamās kultūras: ziemas un vasaras kvieši, ziemas un vasaras mieži, rudzi, tritikāle, auzas, zirņi, pupas, ziemas un vasaras rapsis, kartupeļi, galviņkāposti, ziedkāposti, brokoļi, kāļi, burkāni, krāšņumaugi atklātā laukā, ābeles, bumbieres

Darbīgās vielas: deltametrīns 50 g/l

Preparatīvā forma: emulsija ūdenī

Iepakojums: 20 x 100 ml, 20 x 300 ml, 12 x 1 l, 4 x 5 l, 2 x 10 l

Lietošanas devas skatīt marķējumā.

 
 

Lietojiet augu aizsardzības līdzekli atbilstīgi drošības prasībām. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet marķējumu un informāciju par līdzekli.

Drošības datu lapa

Marķējums
Autortiesības © Bayer AG
Autortiesības © Bayer AG