Decis Forte

Plaša spektra insekticīds - sintētiskais piretroīds, kam piemīt kā kontakta iedarbība, tā arī iedarbība caur kaitēkļa zarnu traktu. Smidzināms pret kaitēkļiem ziemas un vasaras kviešos, ziemas un vasaras miežos, ziemas tritikālē, rudzos, ziemas cietajos kviešos, auzās, ziemas un vasaras rapsī, zirņos, lauku pupās, kāršu pupās, ziemas un vasaras sinepēs, cukurbietēs, galviņkāpostos, Briseles kāpostos, ziedkāpostos, puravos, sīpolos, lokiem, burkānos, pastinakos, mārrutkos, kāļos, rāceņos, tomātos un gurķos segtās platībās, paprikā segtās platībās, salātos atklātā laukā, ābelēs, bumbierēs, avenēs, krāšņumaugos un dekoratīvos augos atklātā laukā un segtās platībās.

 

Apstrādājamās kultūras: ziemas un vasaras kvieši, ziemas un vasaras mieži, ziemas tritikāle, rudzi, ziemas cietie kvieši, auzas, ziemas un vasaras rapsis, zirņi, lauku pupas, kāršu pupas, ziemas un vasaras sinepes, cukurbietes, galviņkāposti, Briseles kāposti, ziedkāposti, puravi, sīpoli, loki, burkāni, pastinaki, mārrutki, kāļi, rāceņi, tomāti un gurķi segtās platībās, paprika segtās platībās, salāti atklātā laukā, ābeles, bumbieres, avenes, krāšņumaugi un dekoratīvie augi atklātā laukā un segtās platībās.

 

Darbīgās vielas: deltametrīns 100 g/l


Preparatīvā forma: emulsijas koncentrāts

 

Iepakojums: 12 x 1 l, 4 x 5 l


Lietošanas devas skatīt marķējumā.

 

Lietojiet augu aizsardzības līdzekli atbilstīgi drošības prasībām. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet marķējumu un informāciju par līdzekli.

Drošības datu lapa

Marķējums
Autortiesības © Bayer AG
Autortiesības © Bayer AG