Targa Super herbicīds

Targa Super

Sistēmas iedarbības herbicīds labības- sārņaugu, īsmūža viendīgļlapju nezāļu (izņemot maura skareni) un ložņu vārpatas apkarošanai ziemas un vasaras rapša, lopbarības biešu un cukurbiešu, pupu un zirņu sējumos. 

Apstrādājamās kultūras: ziemas un vasaras rapsis, lopbarības bietes, cukurbietes, pupas, zirņi

Darbīgās vielas: etil-kvizalofops-P 50 g/l

Preparatīvā forma: emulsijas koncentrāts

Iepakojums: 5 litri

Lietošanas devas skatīt marķējumā.

Lietojiet augu aizsardzības līdzekli atbilstīgi drošības prasībām. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet marķējumu un informāciju par līdzekli.

Drošības datu lapa

Marķējums
Autortiesības © Bayer AG
Autortiesības © Bayer AG