Mateno DUO

Plaša spektra augsnes un pieskares iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju un atsevišķu viendīgļlapju nezāļu ierobežošanai rudenī ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu un ziemas tritikāles sējumos.

 

Apstrādājamās kultūras: ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzu un ziemas tritikāles

Darbīgās vielas: Aklonifēns 500 g/l; Diflufenikans 100 g/l

Preparatīvā forma: suspensijas koncentrāts

Iepakojums: 4 x 5 l, 12 x 1 l

Lietošanas devas skatīt marķējumā.

 

Lietojiet augu aizsardzības līdzekli atbilstīgi drošības prasībām. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet marķējumu un informāciju par līdzekli.

Drošības datu lapa

Marķējums
Autortiesības © Bayer AG
Autortiesības © Bayer AG