Komplet

Plaša spektra augsnes un kontakta iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju un viendīgļlapju nezāļu apkarošanai rudenī.

Apstrādājamās kultūras: ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle

Darbīgās vielas: flufenacets 280 g/l, diflufenikans 280 g/l

Preparatīvā forma: suspensijas koncentrāts

Deva: 0,4- 0,5 l/ha

Lietojiet augu aizsardzības līdzekli atbilstīgi drošības prasībām. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet marķējumu un informāciju par līdzekli.

Drošības datu lapa

Marķējums
Autortiesības © Bayer AG
Autortiesības © Bayer AG