Hussar Activ Plus herbicīds

Hussar Activ Plus OD

Plaša spektra sistēmas iedarbības herbicīds parastās rudzusmilgas un īsmūža divdīgļlapju nezāļu apkarošanai ziemas kviešu, rudzu un ziemas tritikāles sējumos.

Apstrādājamās kultūras: ziemas kvieši, rudzi, ziemas tritikāle

Darbīgās vielas: 2,4-D 2-etilheksil esteris 300 g/l; Nātrija metil-jodosulfurons 10 g/l; Metil- tiēnkarbazons 7,5 g/l

Preparatīvā forma: dispersija eļļā

Iepakojums: 4x5 l

Lietošanas devas skatīt marķējumā.

Hussar Activ Plus Plaša spektra sistēmas iedarbības herbicīds

Drošības datu lapa

Marķējums
Autortiesības © Bayer AG
Autortiesības © Bayer AG