Fenix herbicīds

Fenix

Selektīvs pieskares iedarbības herbicīds ar nelielu sistēmas iedarbību īsmūža divdīgļlapju nezāļu apkarošanai.

Apstrādājamās kultūras: kartupeļi, zirņi, lauka pupas (graudiem), burkāni, sakņu pētersīļi, pastinaki, sīpoli, stādītie sīpoli un ķiploki, ķimenes, dilles, saulespuķes, priedes, egles, kārklu stādījumi

Darbīgās vielas: aklonifēns 600 g/l

Preparatīvā forma: suspensijas koncentrāts

Iepakojums: 5 litri

Lietošanas devas skatīt marķējumā.

Lietojiet augu aizsardzības līdzekli atbilstīgi drošības prasībām. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet marķējumu un informāciju par līdzekli.

Drošības datu lapa

Marķējums
Autortiesības © Bayer AG
Autortiesības © Bayer AG