Betanal

Selektīvs pieskares iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju un atsevišķu īsmūža viendīgļlapju nezāļu apkarošanai zemeņu stādījumos, cukurbiešu, lopbarības un galda biešu sējumos.

Apstrādājamās kultūras: zemeņu stādījumos, cukurbiešu, lopbarības un galda biešu sējumos.

Darbīgās vielas: fenmedifams 160 g/l

Preparatīvā forma: suspo-emulsija

Iepakojums:4x 5 l

Lietošanas devas skatīt marķējumā.

 

Lietojiet augu aizsardzības līdzekli atbilstīgi drošības prasībām. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet marķējumu un informāciju par līdzekli.

Drošības datu lapa

Marķējums
Autortiesības © Bayer AG
Autortiesības © Bayer AG