Attribut herbicīds

Attribut

Selektīvs herbicīds viendīgļlapju un dažu divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai.

Apstrādājamās kultūras: ziemas kvieši, rudzi, tritikāle

Darbīgās vielas: nātrija propoksikarbazons 700g/kg

Preparatīvā forma: šķīstošas granulas

Iepakojums: 120 grami

Deva: 60-100 g/ha

 

Lietojiet augu aizsardzības līdzekli atbilstīgi drošības prasībām. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet marķējumu un informāciju par līdzekli.

Attribut herbicīds

Drošības datu lapa

Marķējums
Autortiesības © Bayer AG
Autortiesības © Bayer AG