Tilmor

Tilmor ir plaša spektra sistēmas iedarbības fungicīds lapu un stublāju slimību apkarošanai un izplatības ierobežošanai ziemas un vasaras rapsī.

Apstrādājamās kultūras: ziemas un vasaras rapsis

Darbīgās vielas: protiokonazols 80 g/l, tebukonazols 160 g/l

Preparatīvā forma: emulsijas koncentrāts

Iepakojums: 5 litri

Lietošanas devas skatīt marķējumā.

Lietojiet augu aizsardzības līdzekli atbilstīgi drošības prasībām. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet marķējumu un informāciju par līdzekli.

Drošības datu lapa

Marķējums
Autortiesības © Bayer AG
Autortiesības © Bayer AG