Siltra Xpro

Sistēmas iedarbības fungicīds slimību apkarošanai un ilglaicīgai aizsardzībai ziemas un vasaras kviešu, ziemas un vasaras miežu, tritikāles, rudzu un auzu sējumos.

Apstrādājamās kultūras: ziemas un vasaras kvieši, ziemas un vasaras mieži, tritikāle, rudzi, auzas

Darbīgās vielas: biksafēns 60 g/l, protiokonazols 200 g/l

Preparatīvā forma: emulsijas koncentrāts

Iepakojums: 5l; 15l

Deva: 0,75-1,0 l/ha

Lietojiet augu aizsardzības līdzekli atbilstīgi drošības prasībām. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet marķējumu un informāciju par līdzekli.

Drošības datu lapa

Marķējums
Autortiesības © Bayer AG
Autortiesības © Bayer AG