Previcur Energy

Sistēmas iedarbības aizsargājošs un ārstējošs fungicīds slimību ierobežošanai.

Apstrādājamās kultūras: kāpostu dēsti, tomāti, gurķi, pipari, salāti, redīsi, krāšņumaugi

Darbīgās vielas: propamokarbs 530 g/l, fosetils 310 g/l

Preparatīvā forma: šķīstošs koncentrāts

Iepakojums: 1 l

Lietošanas devas skatīt marķējumā.

Lietojiet augu aizsardzības līdzekli atbilstīgi drošības prasībām. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet marķējumu un informāciju par līdzekli.

Drošības datu lapa

Marķējums
Autortiesības © Bayer AG
Autortiesības © Bayer AG