Leimay

Leimay SC ir pieskares iedarbības fungicīds un ierobežo kartupeļu lakstu puvi (Phytophthora infestans) gan uz kartupeļu lakstiem, gan bumbuļiem, pie nosacījuma,ka produkts lietots atbilstošās smidzināšanas programmās un pareizos miglošanas laikos.

Apstrādājamās kutūras: kartupeļi

Darbīgās vielas: amisulbroms 200 g/l

Preparatīvā forma: suspensijas koncentrāts

Iepakojums: 1l un 5l

Deva: 0,5l/ha

Lietojiet augu aizsardzības līdzekli atbilstīgi drošības prasībām. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet marķējumu un informāciju par līdzekli.

Drošības datu lapa

Marķējums
Autortiesības © Bayer AG
Autortiesības © Bayer AG