Leimay

Leimay SC ir pieskares iedarbības fungicīds un ierobežo kartupeļu lakstu puvi (Phytophthora infestans) gan uz kartupeļu lakstiem, gan bumbuļiem, pie nosacījuma,ka produkts lietots atbilstošās smidzināšanas programmās un pareizos miglošanas laikos.

Apstrādājamās kutūras: kartupeļi

Darbīgās vielas: amisulbroms 200 g/l

Preparatīvā forma: suspensijas koncentrāts

Iepakojums: 1l un 5l

Deva: 0,5l/ha

Autortiesības © Bayer AG
Autortiesības © Bayer AG