Input Triple

Sistēmas iedarbības fungicīds slimību ierobežošanai ziemas kviešu, spelta kviešu, ziemas miežu, ziemas tritikāles, rudzu, vasaras kviešu, vasaras miežu un vasaras tritikāles sējumos.

Apstrādājamās kultūras: ziemas kvieši, spelta kvieši, ziemas mieži, ziemas tritikāles, rudzi, vasaras kvieši, vasaras mieži un vasaras tritikāles sējumi

Darbīgās vielas: protiokonazols 160 g/l    spiroksamīns 200 g/l   prokvinazīds 40 g/l

Preparatīvā forma: emulsijas koncentrāts

Iepakojums: 4x5 l

Lietošanas devas skatīt marķējumā.

Lietojiet augu aizsardzības līdzekli atbilstīgi drošības prasībām. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet marķējumu un informāciju par līdzekli.

Drošības datu lapa

Marķējums
Autortiesības © Bayer AG
Autortiesības © Bayer AG