Input

Plaša spektra sistēmas iedarbības ārstējošs un aizsargājošs fungicīds stiebra pamatnes, lapu un vārpu slimību apkarošanai un ierobežošanai ziemas un vasaras kviešu, tritikāles, rudzu, ziemas un vasaras miežu sējumos. 

Apstrādājamās kultūras: ziemas un vasaras kvieši, ziemas un vasaras mieži, rudzi, tritikāle

Darbīgās vielas: protiokonazols 160 g/l, spiroksamīns 300 g/l

Preparatīvā forma: emulsijas koncentrāts

Iepakojums: 5 litri

Deva: 0,8-1,0 l/ha

Lietojiet augu aizsardzības līdzekli atbilstīgi drošības prasībām. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet marķējumu un informāciju par līdzekli.

Drošības datu lapa

Marķējums
Autortiesības © Bayer AG
Autortiesības © Bayer AG