Folicur

 

Sistēmas iedarbības ārstējošs un aizsargājošs fungicīds lapu un vārpu slimību apkarošanai un ierobežošanai.

Apstrādājamās kultūras: ziemas un vasaras kvieši, ziemas un vasaras mieži, ziemas un vasaras rapsis

Darbīgās vielas: tebukonazols 250 g/l, preperāts satur N,N dimetildekānamīdu

Preparatīvā forma: emulsija ūdenī

Iepakojums: 5 litri

Lietošanas devas skatīt marķējumā.

Lietojiet augu aizsardzības līdzekli atbilstīgi drošības prasībām. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet marķējumu un informāciju par līdzekli.

Drošības datu lapa

Marķējums
Autortiesības © Bayer AG
Autortiesības © Bayer AG