Falcon Forte

Plaša spektra sistēmas iedarbības ārstējošs un aizsargājošs fungicīds slimību apkarošanai un ierobežošanai.

Aptrādājamās kultūras: ziemas un vasaras kvieši, ziemas un vasaras mieži, rudzi, tritikāle

Darbīgās vielas: protiokonazols 53g/l, spiroksamīns 224g/l, tebukonazols 148g/l

Preparatīvā forma: emulsijas koncentrāts

Iepakojums: 5l

Deva: 0,6-0,8 l/ha

Lietojiet augu aizsardzības līdzekli atbilstīgi drošības prasībām. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet marķējumu un informāciju par līdzekli.

Drošības datu lapa

Marķējums
Autortiesības © Bayer AG
Autortiesības © Bayer AG