Ascra Xpro

Plaša iedarbības spektra fungicīds slimību apkarošanai un ilglaicīgai aizsardzībai ziemas un vasaras kviešu, ziemas un vasaras miežu, tritikāles, rudzu un auzu sējumos.

Apstrādājamās kultūras: ziemas un vasaras kvieši, ziemas un vasaras mieži, tritikāle, rudzi un auzas

Darbīgās vielas: biksafēns 65 g/l; protiokonazols 130 g/l; fluopirams 65 g/l

Preparatīvā forma: emulsijas koncentrāts

Iepakojums: 4x5 l

Deva: 0.75-1.5 l/h

Lietojiet augu aizsardzības līdzekli atbilstīgi drošības prasībām. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet marķējumu un informāciju par līdzekli.


Drošības datu lapa

Marķējums
Autortiesības © Bayer AG
Autortiesības © Bayer AG