Aliette

Sistēmas iedarbības fungicīds slimību ierobežošanai zemeņu ( atklātā laukā un segtās platībās) un aveņu (atklātā laukā) stādījumos, gurķu ( atklātā laukā un segtās platībās), salātu (atklātā laukā) un krāšņumaugu (atklātā laukā un segtās platības) sējumos un stādījumos, kā arī orhidejām.

Apstrādājamās kultūras: zemeņu un aveņu stādījumos, gurķu, salātu un krāšņumaugu sējumos un stādījumos, kā arī orhidejām.

Darbīgās vielas: alumīnija fosetils 800 g/kg

Preparatīvā forma: disperģējošas granulas

Iepakojums: 10 X 1kg

Lietošanas devas skatīt marķējumā.


Lietojiet augu aizsardzības līdzekli atbilstīgi drošības prasībām. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet marķējumu un informāciju par līdzekli.

Drošības datu lapa

Marķējums
Autortiesības © Bayer AG
Autortiesības © Bayer AG