Rapša slimību noteicējs

   Baltā puve Sclerotinia sclerotiorum
   Neīstā miltrasa Peronospora brassicae
   Pelēkā puve Botrytis cinerea
   Sausā puve, fomoze Phoma lingam
   Sausplankumainība Alternaria brassicae
Autortiesības © Bayer AG
Autortiesības © Bayer AG