Vārpata, ložņu

Elytrigia repens, Agropyron repens

Viendīgļlapju daudzgadīgā nezāle. Aug dažādās augsnēs. Vairojas veģetatīvi un ar sēklām.
Galvenā sakņu masa izvietota aramkārtā līdz 20 cm dziļumam. Blīvākā vai mazāk iekultivētā augsnē sakneņi izvietojas seklāk un otrādi. 5…15 cm garumā zaudē dzīvotspēju, ja tos iestrādā augsnē dziļāk par 25 cm. Jo sakneņi īsāki, jo no mazāka dziļuma tie spējīgi dot dzinumus. Augsnē sakneņi dzīvotspēju saglabā 12…13 mēnešus. Augs veido vidēji 300-1000 plēksneņu, kas dīgtspēju saglabā 5 un vairāk gadus. Minimālā dīgšanas tº +2…4ºC, optimālā +20…30ºC.  

APKAROŠANA:

ATTRIBUT (ziemas un vasaras kvieši, rudzi, tritikāle)
Deva 60-100 g/ha, efektivitāte >90%
MAISTER OD (kukurūza)
Deva 1,5 l/ha, efektivitāte 95-100%
TARGA SUPER (ziemas un vasaras rapsis, lopbarības bietes, cukurbietes)
Deva 1,5-2,0 l/ha, efektivitāte >90%

Autortiesības © Bayer AG
Autortiesības © Bayer AG