Skarene, maura

Poa annua

Viendīgļlapju īsmūža nezāle.
Spēcīga bārkšsakņu sistēma, kas apgrūtina nezāļu mehānisko apkarošanu vēlākās attīstības fāzēs. Vairojas ar sēklām, pēc sadīgšanas cero. Vasaras nezāle. Augam līdz 10… 15 cm dziļas, blīvas bārkšsaknes. Ražo līdz 1000 plēksneņu. Minimālā dīgšanas tº +4…6ºC. Spēj dot dīgstus no 3… 4 cm dziļuma. Augi veido blīvu velēnu, labi pacieš mīdīšanu. 

APKAROŠANA:

ATTRIBUT (ziemas un vasaras kvieši, rudzi, tritikāle)
Deva 60-100 g/ha, efektivitāte ~70%
FENIX (kartupeļi, zirņi, lauku pupas, burkāni, sīpoli)
Deva 3 l/ha (kartupeļi, zirņi, lauku pupas),efektivitāte 50-75%
Deva 2,5 l/ha (burkāni, sīpoli), efektivitāte 50-75%
HUSSAR ACTIV (ziemas kvieši, rudzi, tritikāle)
Deva 1,0 l/ha, efektivitāte 95-100%
MAISTER OD (kukurūza)
Deva 1,5 l/ha, efektivitāte 95-100%
TARGA SUPER (ziemas un vasaras rapsis, lopbarības bietes, cukurbietes)
Deva 1,5-2,0 l/ha, efektivitāte <40%

Autortiesības © Bayer AG
Autortiesības © Bayer AG