Kosa, tīruma

Equisetum arvense

Paparžu daudzgadīgā nezāle. Sakneņu nezāle, vairojas veģetatīvi un ar sporām. Galvenā posmotā sakneņu masa izvietota 30… 60 cm dziļumā. Jauni dzinumi ataug ne vairāk kā no 50 cm dziļuma. Sakneņu posmi 1… 5 cm garumā ir ar pazeminātu dzīvotspēju. Sakneņiem mezglu vietās veidojas bumbui - rezerves barības vielu krātuves un vairošanās orgāns.  

APKAROŠANA:

GRODILS 75 D.G. (ziemas un vasaras kvieši, ziemas
un vasaras mieži, rudzi, auzas, tritikāle)
Deva 20-40 g/ha, efektivitāte <60%
NUFARM MCPA 750 Š.K. (graudaugi, graudaugi ar sarkanā āboliņa pasēju, lopbarības stiebrzāļu sējumi sēklai, lini)
Deva 1,3-2,0 l/ha (ziemājos), efektivitāte ~70%
Deva 2,5-3,0 l/ha (vasarājos), efektivitāte ~70%
MCPA SUPER 500 Š.K. (lini, ziemas un vasaras kvieši,
ziemas un vasaras mieži, rudzi, auzas)
Deva 0,8-1,5 l/ha, efektivitāte ~70%

Autortiesības © Bayer AG
Autortiesības © Bayer AG