Gaiļsāre, parastā

Echinochloa crus-galli

Viendīgļlapju īsmūža nezāle.
Spēcīga bārkšsakņu sistēma, kas apgrūtina nezāļu mehānisko apkarošanu vēlākās attīstības fāzēs. Vairojas ar sēklām, pēc sadīgšanas cero. Ražo līdz 60000 graudeņu. Dīgtspēju augsnē saglabā 8…13 gadus. Minimālā dīgšanas tº +4…6ºC, optimālā +26…28ºC. Maksimālais sēklu dīgšanas dziļums 12…14 cm. Nezālei labas ataugšanas spējas. 

APKAROŠANA:

ATTRIBUT (ziemas un vasaras kvieši, rudzi, tritikāle)
Deva 60-100 g/ha, efektivitāte ~70%
FENIX (kartupeļi, zirņi, lauku pupas, burkāni, sīpoli)
Deva 3 l/ha (kartupeļi, zirņi, lauku pupas), efektivitāte 50-75%
Deva 2,5 l/ha (burkāni, sīpoli), efektivitāte 50-75%
MAISTER OD (kukurūza)
Deva 1,5 l/ha, efektivitāte 95-100%
PUMA UNIVERSAL (kvieši, rudzi, vasaras mieži,
tritikāle)
Deva 1,0-1,2 l/ha, efektivitāte >85%
TARGA SUPER (ziemas un vasaras rapsis, lopbarības
bietes, cukurbietes)
Deva 0,75-1,25 l/ha, efektivitāte >95%

Autortiesības © Bayer AG
Autortiesības © Bayer AG