Virza, parastā

Stellaria media

Divdīgļlapju īsmūža viengadīgā nezāle. Mīl labi iekoptas, auglīgas, mitras augsnes, nav siltumprasīga. Vēsās un mitrās vasarās attīsta lielu zaļo masu, stublāji pacilus guļoši, līdz 80 cm gari, stublājs mezglu vietās spēj iesakņoties. Vairojas ar sēklām. Pilnu attīstības ciklu pabeidz vienā veģetācijas periodā. Īss attīstības cikls (ap 40 dienas). Vienā veģetācijas periodā var dot vairākas paaudzes. Ražo līdz 25000 sēklu. Sēklas dīgtspēju saglabā 25, maksimāli 30 gadus. Rudens dīgsti var pārziemot. Minimālā sēklas dīgšanas tº +2… 4 ºC, optimālā tº+18... 26ºC. Maksimālais dīgšanas dziļums 4… 5 cm.   

APKAROŠANA:

ALISTER GRANDE OD (apkarošana rudenī, ziemas kvieši, rudzi, tritikāle)
Deva 0,8 l/ha, efektivitāte 95-100%
ESTETS 600 E.K. (ziemas kvieši, rudzi, tritikāle, vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas un kukurūza, daudzgadīgo stiebrzāļu sēklu lauki)
Deva 0,5-1,0 l/ha, efektivitāte <60%
FENIX (kartupeļi, zirņi, lauku pupas, burkāni, sīpoli)
Deva 3 l/ha (kartupeļi, zirņi, lauku pupas), efektivitāte 50-75%
Deva 2,5 l/ha (burkāni, sīpoli), efektivitāte 50-75%
HUSSAR ACTIV (ziemas kvieši, rudzi, tritikāle)
Deva 1,0 l/ha, efektivitāte 95-100%
KOMPLET (apkarošanai rudenī, ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu un tritikāles sējumos)
Deva 0,5 l/ha, efektivitāte 95-100%
MAISTER OD (kukurūza)
Deva 1,5 l/ha, efektivitāte 95-100%
MCPA SUPER 500 Š.K. (lini, ziemas un vasaras kvieši, ziemas un vasaras mieži, rudzi, auzas)
Deva 1,0-1,5 l/ha, efektivitāte ~70%
NUFARM MCPA 750 Š.K. (graudaugi, graudaugi ar sarkanā āboliņa pasēju, lopbarības stiebrzāļu sējumi
sēklai, lini)
Deva 1,3-2,0 l/ha (ziemājos), efektivitāte ~70%
Deva 2,5-3,0 l/ha (vasarājos), efektivitāte ~70%
SEKATORS 375 OD S.K. (ziemas un vasaras kvieši, ziemas un vasaras mieži, rudzi un tritikāle)
Deva 0,1-0,15 l/ha (vasaras kvieši, vasaras mieži)
Deva 0,15 l/ha (ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle)


Autortiesības © Bayer AG
Autortiesības © Bayer AG