Vīķis

Vicia spp.

Divdīgļlapju īsmūža viengadīgā nezāle. Vairojas ar sēklām. Pilnu attīstības ciklu pabeidz vienā veģetācijas periodā. Sakņu dzinumu nezāle. Vairojas veģetatīvi un ar sēklām. Galvenā sazarotā mietsakne sasniedz 35… 65 cm. Veģetatīvā vairošanās ar sakņu dzinumiem augsnes virskārtā līdz 10 cm dziļumam. Augs ražo 600 līdz 5000 sēklu. Spēj dot dīgstus no 10 cm dziļuma. Augs ar gumiņbaktēriju starpniecību saista slāpekli. 


APKAROŠANA:

FENIX (kartupeļi, zirņi, lauku pupas, burkāni, sīpoli)
Deva 3 l/ha (kartupeļi, zirņi, lauku pupas),efektivitāte 50-75%
Deva 2,5 l/ha (burkāni, sīpoli), efektivitāte 50-75%
ESTETS 600 E.K. (ziemas kvieši, rudzi, tritikāle, vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas un kukurūza, daudzgadīgo stiebrzāļu sēklu lauki)
Deva 0,5-1,0 l/ha, efektivitāte 85-100%
HUSSAR ACTIV (ziemas kvieši, rudzi, tritikāle)
Deva 1,0 l/ha, efektivitāte 75-95%
SEKATORS 375 OD S.K. (ziemas un vasaras kvieši, ziemas un vasaras mieži, rudzi un tritikāle)
Deva 0,1-0,15 l/ha (vasaras kvieši, vasaras mieži)
Deva 0,15 l/ha (ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle)


Autortiesības © Bayer AG
Autortiesības © Bayer AG