Vībotne, parastā

Artemisia vulgaris

Daudzgadīgā divdīgļlapju nezāle. Vairojas pārsvarā veģetatīvi un ar sēklām. Sakneņu nezāle ar spēcīgu mietsakni. Vairošanās ar sakneņiem izteikta otrajā dzīvības gadā. Tie izvietoti līdz 10 cm dziļi. Augs ražo vidēji 50 - 150 tūkst. sēkleņu. Minimālā sēklu dīgšanas tº +2…4ºC, optimālā +22…24ºC. Spēj dot dīgstus no 2 cm dziļuma. 

APKAROŠANA:

MAISTER OD (kukurūza)
Deva 1,5 l/ha, efektivitāte 75-94%
MCPA SUPER 500 Š.K. (lini, ziemas un vasaras kvieši, ziemas un vasaras mieži, rudzi, auzas)
Deva 1,0-1,5 l/ha, efektivitāte ~80%
NUFARM MCPA 750 Š.K. (graudaugi, graudaugi ar sarkanā āboliņa pasēju, lopbarības stiebrzāļu sējumi
sēklai, lini)
Deva 1,3-2,0 l/ha (ziemājos), efektivitāte ~80%
Deva 2,5-3,0 l/ha (vasarājos), efektivitāte ~80%

 


Autortiesības © Bayer AG
Autortiesības © Bayer AG