Usne, tīruma

Cirsium arvense

Daudzgadīgā divdīgļlapju sakņu dzinumu nezāle.

Vairojas arī ar sēkleņiem. Sakņu snaudpumpuri spēj dot dzinumus pat no 170 cm dziļuma. Vislielākā ataugšanas spēja ir 15… 20 cm gariem sakņu gabaliem. Augs ražo vidēji līdz 40000 sēkleņu, kas saglabā dīgtspēju līdz 7 gadiem. Minimālā dīgšanas tº+4… 6ºC, optimālā dīgšanas tº+20… 25ºC. Sēklas dīgst no 4… 5 cm dziļuma.  

APKAROŠANA:

ESTET 600 E.K. (ziemas kvieši, rudzi, tritikāle, vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas un kukurūza, daudzgadīgo stiebrzāļu sēklu lauki)
Deva 0,5-1,0 l/ha, efektivitāte 85-100%
HUSSAR ACTIV (ziemas kvieši, rudzi, tritikāle)
Deva 1,0 l/ha, efektivitāte 95-100%
MAISTER OD (kukurūza)
Deva 1,5 l/ha, efektivitāte 75-94%
MCPA SUPER 500 Š.K. (lini, ziemas un vasaras kvieši, ziemas un vasaras mieži, rudzi, auzas)
Deva 1,0-1,5 l/ha, efektivitāte >95%
NUFARM MCPA 750 Š.K. (graudaugi, graudaugi ar sarkanā āboliņa pasēju, lopbarības stiebrzāļu sējumi
sēklai, lini)
Deva 1,3-2,0 l/ha (ziemājos), efektivitāte >95%
Deva 2,5-3,0 l/ha (vasarājos), efektivitāte >95%
SEKATOR 375 OD S.K. (ziemas un vasaras kvieši, ziemas un vasaras mieži, rudzi un tritikāle)
Deva 0,1-0,15 l/ha (vasaras kvieši, vasaras mieži)
Deva 0,15 l/ha (ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle)


Autortiesības © Bayer AG
Autortiesības © Bayer AG