Tītenis, tīruma

Convolvulus arvensis
Daudzgadīgā divdīgļlapju nezāle. Sakņu dzinumu nezāle, vairojas veģetatīvi un ar sēklām. Sakņu sistēma sniedzas līdz 4 m, bet veģetatīvās pavairošanās spēja saglabājas  līdz 40 cm dziļumam. Tīteņa ataugšana galvenokārt notiek no pamatsaknes zem griezuma vietas. Augs ražo līdz 500 sēklas, kas dīgtspēju saglabā 50 gadus. Minimālā dīgšanas tº+4… 6ºC, optimālā dīgšanas tº+18… 24ºC. Sēklas dīgst līdz 15 cm dziļumam. 

APKAROŠANA:

ESTET 600 E.K. (ziemas kvieši, rudzi, tritikāle, vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas un kukurūza, daudzgadīgo stiebrzāļu sēklu lauki)
Deva 0,5-1,0 l/ha, efektivitāte 85-100%
MCPA SUPER 500 Š.K. (lini, ziemas un vasaras kvieši, ziemas un vasaras mieži, rudzi, auzas)
Deva 1,0-1,5 l/ha, efektivitāte ~80%
NUFARM MCPA 750 Š.K. (graudaugi, graudaugi ar sarkanā āboliņa pasēju, lopbarības stiebrzāļu sējumi
sēklai, lini)
Deva 1,3-2,0 l/ha (ziemājos), efektivitāte ~80%
Deva 2,5-3,0 l/ha (vasarājos), efektivitāte ~80%


Autortiesības © Bayer AG
Autortiesības © Bayer AG