Mīkstpiene, tīruma

Sonchus arvensis

Daudzgadīgā divdīgļlapju nezāle.

Sakņu dzinumu nezāle. Vairojas veģetatīvi un ar sēkleņiem. Galvenās saknes dziļums no 0,5… 1 m. Veģetatīvā vairošanās notiek galvenokārt ar horizontālajām saknēm, kas izvietotas 5… 10 cm dziļumā. Centimetru gari šo sakneņu gabali ataug 25… 30%, bet 3… 5 cm gari – 90… 100% apmērā. Iestrādājot 25 cm dziļumā, reģenerācijas spēja samazinās. Augs ražo līdz 30000 sēkleņu, kas dīgtspēju saglabā 5 gadus. Nezāle ir ļoti jutīga pret apēnojumu. 

APKAROŠANA:

ESTET 600 E.K. (ziemas kvieši, rudzi, tritikāle, vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas un kukurūza, daudzgadīgo stiebrzāļu sēklu lauki)
Deva 0,5-1,0 l/ha, efektivitāte 85-100%
MAISTER OD (kukurūza)
Deva 1,5 l/ha, efektivitāte 95-100%
FENIX (kartupeļi, zirņi, lauku pupas, burkāni, sīpoli)
Deva 3 l/ha (kartupeļi, zirņi, lauku pupas), efektivitāte 50-75%
Deva 2,5 l/ha (burkāni, sīpoli), efektivitāte 50-75%
MCPA SUPER 500 Š.K. (lini, ziemas un vasaras kvieši, ziemas un vasaras mieži, rudzi, auzas)
Deva 1,0-1,5 l/ha, efektivitāte ~80%
NUFARM MCPA 750 Š.K. (graudaugi, graudaugi ar sarkanā āboliņa pasēju, lopbarības stiebrzāļu sējumi
sēklai, lini)
Deva 1,3-2,0 l/ha (ziemājos), efektivitāte ~80%
Deva 2,5-3,0 l/ha (vasarājos), efektivitāte ~80%


Autortiesības © Bayer AG
Autortiesības © Bayer AG