Atraitnīte, tīruma

Viola arvensis

Divdīgļlapju īsmūža ziemotspējīgā nezāle. Labprātāk aug vieglās smilts un smilšmāla augsnēs. Sadīgstot pavasarī, izturas kā tipiskas vasaras nezāle. Rudenī sadīgušās pārziemo un attīstību beidz nākamajā gadā. Dažreiz noliekušies sāndzinumi iesakņojas. Ražo vidēji līdz 3200 sēklu. Jaunas sēklas dīgst vāji. Maksimālais dīgšanas dziļums 4… 5 cm.

APKAROŠANA:

ALISTER GRANDE OD (apkarošana rudenī, ziemas kvieši, rudzi, tritikāle)
Deva 0,8 l/ha, 95-100%
ATTRIBUT (ziemas un vasaras kvieši, rudzi, tritikāle)
Deva 60-100 g/ha, efektivitāte ~70%
KOMPLET (apkarošanai rudenī, ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu un tritikāles sējumos)
Deva 0,5 l/ha, efektivitāte 95-100%
MAISTER OD (kukurūza)
Deva 1,5 l/ha, efektivitāte 75-94%
MCPA SUPER 500 Š.K. (lini, ziemas un vasaras kvieši, ziemas un vasaras mieži, rudzi, auzas)
Deva 1,0-1,5 l/ha, efektivitāte ~70%
NUFARM MCPA 750 Š.K. (graudaugi, graudaugi ar sarkanā āboliņa pasēju, lopbarības stiebrzāļu sējumi
sēklai, lini)
Deva 1,3-2,0 l/ha (ziemājos), efektivitāte ~70%
Deva 2,5-3,0 l/ha (vasarājos), efektivitāte ~70%


Autortiesības © Bayer AG
Autortiesības © Bayer AG