Sinepe (zvēre), tīruma

Sinapis arvensis

Divdīgļlapju īsmūža viengadīgā nezāle. Plaši izplatīta nezāle pārsvarā iekoptās auglīgās, velēnu karbonāta augsnēs. Vairojas ar sēklām. Pilnu attīstības ciklu pabeidz vienā veģetācijas periodā. Ražo maksimāli līdz 32000 sēklu, kuras dīgtspēju saglabā līdz 11 gadiem.  Minimālā sēklu dīgšanas tº +2… 4ºC, optimālā +14… 20 ºC. Spēj dot dīgstus no 6… 8 cm dziļuma. Izplatīta pārsvarā velēnu karbonātu augsnēs. 

APKAROŠANA:

ALISTER GRANDE OD (apkarošana rudenī, ziemas kvieši, rudzi, tritikāle)
Deva 0,8 l/ha, efektivitāte 95-100%
ATTRIBUT (ziemas un vasaras kvieši, rudzi, tritikāle)
Deva 60-100 g/ha, efektivitāte ~.90%
ESTET 600 E.K. (ziemas kvieši, rudzi, tritikāle, vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas un kukurūza, daudzgadīgo stiebrzāļu sēklu lauki)
Deva 0,5-1,0 l/ha, efektivitāte 85-100%
FENIX (kartupeļi, zirņi, lauku pupas, burkāni, sīpoli)
Deva 3 l/ha (kartupeļi, zirņi, lauku pupas), efektivitāte 50-75%
Deva 2,5 l/ha (burkāni, sīpoli), efektivitāte 50-75%
GRODIL 75 D.G. (ziemas un vasaras kvieši, ziemas un vasaras mieži, rudzi, auzas, tritikāle)
Deva 20-40 g/ha, efektivitāte >90%
HUSSAR ACTIV (ziemas kvieši, rudzi, tritikāle)
Deva 1,0 l/ha, efektivitāte 95-100%
MCPA SUPER 500 Š.K. (lini, ziemas un vasaras kvieši, ziemas un vasaras mieži, rudzi, auzas)
Deva 1,0-1,5 l/ha, efektivitāte >95%
NUFARM MCPA 750 Š.K. (graudaugi, graudaugi ar sarkanā āboliņa pasēju, lopbarības stiebrzāļu sējumi
sēklai, lini)
Deva 1,3-2,0 l/ha (ziemājos), efektivitāte >95%
Deva 2,5-3,0 l/ha (vasarājos), efektivitāte >95%
SEKATOR 375 OD S.K. (ziemas un vasaras kvieši, ziemas un vasaras mieži, rudzi un tritikāle)
Deva 0,1-0,15 l/ha (vasaras kvieši, vasaras mieži)
Deva 0,15 l/ha (ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle)


 

Autortiesības © Bayer AG
Autortiesības © Bayer AG