Plikstiņš, ganu

Capsella bursa-pastoris

Divdīgļlapju īsmūža ziemotspējīgā nezāle. Vairāk sastopamas uz lauka vietās, kur kultūraugi iznīkuši lokāli. Sadīgstot pavasarī, izturas kā tipiskas vasaras nezāles. Rudenī sadīgušās pārziemo un attīstību beidz nākamajā gadā. Ražo vidēji 2... 7 tūkstoši sēklu, kas dīgtspēju augsnē saglabā līdz 35 gadiem. Minimālā sēklu dīgšanas tº +1…2ºC, optimālā +15…26ºC. Optimālais dīgšanas dziļums 0... 1,5, maksimālais – 3 cm. Veģetācijas peri odā var dot divas un vairākas paaudzes. Var būt slimību izplatītāji. 

APKAROŠANA:

NUFARM MCPA 750 Š.K. (graudaugi, graudaugi ar
sarkanā āboliņa pasēju, lopbarības stiebrzāļu sējumi sēklai, lini)
Deva 1,3-2,0 l/ha (ziemājos), efektivitāte >95%
Deva 2,5-3,0 l/ha (vasarājos), efektivitāte >95%
MCPA SUPER 500 Š.K. (lini, ziemas un vasaras kvieši, ziemas un vasaras mieži, rudzi, auzas)
Deva 1,0-1,5 l/ha, efektivitāte >95%
MAISTER OD (kukurūza)
Deva 1,5 l/ha, efektivitāte 95-100%
KOMPLET (apkarošanai rudenī, ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu un tritikāles sējumos)
Deva 0,5 l/ha, efektivitāte 95-100%
HUSSAR ACTIV (ziemas kvieši, rudzi, tritikāle)
Deva 1,0 l/ha, efektivitāte 95-100%
ESTET 600 E.K. (ziemas kvieši, rudzi, tritikāle, vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas un kukurūza, daudzgadīgo stiebrzāļu sēklu lauki)
Deva 0,5-1,0 l/ha, efektivitāte 95-100%
ALISTER GRANDE OD (apkarošana rudenī, ziemas kvieši, rudzi, tritikāle)
Deva 0,8 l/ha, 95-100%


Autortiesības © Bayer AG
Autortiesības © Bayer AG