Platkājiņš, maura

Potentilla anserina

Daudzgadīgā divdīgļlapju nezāle.Veģetatīvā vairošanās vāji izteikta. Sakņu sistēma galvenokārt aramkārtā. Pārsvarā izplatītas daudzgadīgajos zālājos, pavās un ganībās. Jutīga pret augsnes apstrādi.

Nezāle ar mezglainiem ložņājošiem stublājiem. Mezglu vietās veido saknes un jaunu augu. Ražo līdz 300000 riekstiņu, kam tūlīt pēc izbiršanas ir ļoti zema dīgtspēja. Spēj dot dīgstus no 2 cm dziļuma. Augs ir indīgs. 

APKAROŠANA:

MCPA SUPER 500 Š.K. (lini, ziemas un vasaras kvieši,
ziemas un vasaras mieži, rudzi, auzas)
Deva 01,0-1,5 l/ha, efektivitāte ~80%
NUFARM MCPA 750 Š.K. (graudaugi, graudaugi ar
sarkanā āboliņa pasēju, lopbarības stiebrzāļu sējumi
sēklai, lini)
Deva 1,3-2,0 l/ha (ziemājos), efektivitāte ~80%
Deva 2,5-3,0 l/ha (vasarājos), efektivitāte ~80% 


Autortiesības © Bayer AG
Autortiesības © Bayer AG