Pērkone, tīruma

Raphanus raphanistrum

Divdīgļlapju īsmūža viengadīgā nezāle. Sastopama viegli skābās smilts vai smilšmāla augsnēs. Vairojas ar sēklām. Pilnu attīstības ciklu pabeidz vienā veģetācijas periodā. Auglis – posmains pantenis, kas salūst posmiņos. Ražo vidēji līdz 2500 sēklu, kas augsnē dīgtspēju saglabā ilgāk par 10 gadiem. Minimālā sēklu dīgšanas tº +2… 4ºC, optimālā +18… 20 ºC. Spēj dot dīgstus no 5… 6 cm dziļuma. Izplatīta velēnu podzolētās augsnēs.

APKAROŠANA:

ALISTER GRANDE OD (apkarošana rudenī, ziemas kvieši, rudzi, tritikāle)
Deva 0,8 l/ha, 95-100%
ESTET 600 E.K. (ziemas kvieši, rudzi, tritikāle, vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas un kukurūza, daudzgadīgo stiebrzāļu sēklu lauki)
Deva 0,5-1,0 l/ha, efektivitāte 85-100%
FENIX (kartupeļi, zirņi, lauku pupas, burkāni, sīpoli)
Deva 3 l/ha (kartupeļi, zirņi, lauku pupas), efektivitāte 50-75%
Deva 2,5 l/ha (burkāni, sīpoli), efektivitāte 50-75%
GRODIL 75 D.G. (ziemas un vasaras kvieši, ziemas un vasaras mieži, rudzi, auzas, tritikāle)
Deva 20-40 g/ha, efektivitāte >90%
HUSSAR ACTIV (ziemas kvieši, rudzi, tritikāle)
Deva 1,0 l/ha, efektivitāte 95-100%
MCPA SUPER 500 Š.K. (lini, ziemas un vasaras kvieši, ziemas un vasaras mieži, rudzi, auzas)
Deva 1,0-1,5 l/ha, efektivitāte >90%
NUFARM MCPA 750 Š.K. (graudaugi, graudaugi ar sarkanā āboliņa pasēju, lopbarības stiebrzāļu sējumi
sēklai, lini)
Deva 1,3-2,0 l/ha (ziemājos), efektivitāte >90%
Deva 2,5-3,0 l/ha (vasarājos), efektivitāte >90%
SEKATOR 375 OD S.K. (ziemas un vasaras kvieši, ziemas un vasaras mieži, rudzi un tritikāle)
Deva 0,1-0,15 l/ha (vasaras kvieši, vasaras mieži)
Deva 0,15 l/ha (ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle)


Autortiesības © Bayer AG
Autortiesības © Bayer AG