Panātre, sārtā

Lamium purpureum
Divdīgļlapju īsmūža ziemotspējīgā nezāle. Sastopama auglīgās, labi koptās, irdenās smilts un māla augsnēs. Vairojas ar sēklām. Pilnu attīstības ciklu pabeidz vienā veģetācijas periodā. Ražo līdz 1400 skaldeņu. Vienas vasaras laikā var dot 2 paaudzes, maigās ziemās pārziemo. Spēj dot dīgstus no 5... 6 cm dziļuma. 

APKAROŠANA:

ALISTER GRANDE OD (apkarošana rudenī, ziemas kvieši, rudzi, tritikāle)
Deva 0,8 l/ha, 95-100%
ESTET 600 E.K. (ziemas kvieši, rudzi, tritikāle, vasaras
kvieši, vasaras mieži, auzas un kukurūza, daudzgadīgo
stiebrzāļu sēklu lauki)
Deva 0,5-1,0l/ha, efektivitāte <60%
FENIX (kartupeļi, zirņi, lauku pupas, burkāni, sīpoli)
Deva 3 l/ha (kartupeļi, zirņi, lauku pupas), efektivitāte 50-75%
Deva 2,5 l/ha (burkāni, sīpoli), efektivitāte 50-75%
HUSSAR ACTIV (ziemas kvieši, rudzi, tritikāle)
Deva 1,0 l/ha, efektivitāte 95-100%
KOMPLET (apkarošanai rudenī, ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu un tritikāles sējumos)
Deva 0,5 l/ha, efektivitāte 95-100%
MAISTER OD (kukurūza)
Deva 1,5 l/ha, efektivitāte 95-100%
MCPA SUPER 500 Š.K. (lini, ziemas un vasaras kvieši, ziemas un vasaras mieži, rudzi, auzas)
Deva 1,0-1,5 l/ha, efektivitāte ~80%
NUFARM MCPA 750 Š.K. (graudaugi, graudaugi ar sarkanā āboliņa pasēju, lopbarības stiebrzāļu sējumi
sēklai, lini)
Deva 1,3-2,0 l/ha (ziemājos), efektivitāte >95%
Deva 2,5-3,0 l/ha (vasarājos), efektivitāte >95%


Autortiesības © Bayer AG
Autortiesības © Bayer AG