Naudulis, tīruma

Thlaspi arvense
Divdīgļlapju nezāles

Divdīgļlapju īsmūža ziemotspējīgā nezāle. Sadīgstot pavasarī, izturas kā tipiskas vasaras nezāles. Rudenī sadīgušās pārziemo un attīstību beidz nākamajā gadā. Ražo līdz 70000 sēklu, kas dīgtspēju saglabā līdz 10 gadiem. Minimālā sēklu dīgšanas tº +2…4ºC, optimālā +20…24ºC. Spēj dot dīgstus no 4… 5 cm dziļuma. Veģetācijas periodā var būt 2… 3 paaudzes.

Apkarošana. Savlaicīgai virsauga, kā arī nezāļainu zālaugu paātrināta novākšana līdz nezāļu ziedēšanai. Nezāļu apkarošanas pasākumu kvalitatīva izpilde ziemāju graudaugu sējumos.


Autortiesības © Bayer AG
Autortiesības © Bayer AG