Sūrene, mezglainā

Polygonum lapathifolium, scabrum

Divdīgļlapju īsmūža viengadīgā nezāle. Vairojas ar sēklām. Pilnu attīstības ciklu pabeidz vienā veģetācijas periodā. Ražo līdz 1400 riekstiņu. Sēklas dīgtspēju saglabā 4… 7 gadus. Jaunās sēklas dīgst sliktāk nekā pārziemojušās. Minimālā sēklas dīgšanas tº +4… 6ºC. Maksimālais dīgšanas dziļums 6… 7 cm. 

APKAROŠANA:

ESTET 600 E.K. (ziemas kvieši, rudzi, tritikāle, vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas un kukurūza, daudzgadīgo stiebrzāļu sēklu lauki)
Deva 0,5-1,0 l/ha, efektivitāte 60-85%
FENIX (kartupeļi, zirņi, lauku pupas, burkāni, sīpoli)
Deva 3 l/ha (kartupeļi, zirņi, lauku pupas), efektivitāte 50-75%
Deva 2,5 l/ha (burkāni, sīpoli), efektivitāte 50-75%
HUSSAR ACTIV (ziemas kvieši, rudzi, tritikāle)
Deva 1,0 l/ha, efektivitāte 95-100%
MAISTER OD (kukurūza)
Deva 1,5 l/ha, efektivitāte 95-100%


Autortiesības © Bayer AG
Autortiesības © Bayer AG