Sūrene, maura

Polygonum aviculare

Divdīgļlapju īsmūža viengadīgā nezāle. Vairojas ar sēklām. Pilnu attīstības ciklu pabeidz vienā veģetācijas periodā. Ražo vidēji līdz 200 riekstiņu. Sēklas sākumā dīgst vāji, dīdzību augsnē saglabā līdz 5 gadiem. Minimālā dīgšanas tº +1… 2ºC, optimālā +10… 12 ºC. Spēj dot dīgstus no 8… 10 cm dziļuma. 

APKAROŠANA:

ALISTER GRANDE OD (apkarošana rudenī, ziemas kvieši, rudzi, tritikāle)
Deva 0,8 l/ha, efektivitāte 95-100%
ATTRIBUT (ziemas un vasaras kvieši, rudzi, tritikāle)
Deva 60-100 g/ha, efektivitāte ~70%
FENIX (kartupeļi, zirņi, lauku pupas, burkāni, sīpoli)
Deva 3 l/ha (kartupeļi, zirņi, lauku pupas), efektivitāte 50-75%
Deva 2,5 l/ha (burkāni, sīpoli), efektivitāte 50-75%
GRODIL 75 D.G. (ziemas un vasaras kvieši, ziemas un vasaras mieži, rudzi, auzas, tritikāle)
Deva 20-40 g/ha, efektivitāte 60%-85%
HUSSAR ACTIV (ziemas kvieši, rudzi, tritikāle)
Deva 1,0 l/ha, efektivitāte 95-100%
MAISTER OD (kukurūza)
Deva 1,5 l/ha, efektivitāte 50-74%
MCPA SUPER 500 Š.K. (lini, ziemas un vasaras kvieši,
ziemas un vasaras mieži, rudzi, auzas)
Deva 1,0-1,5 l/ha, efektivitāte ~70%
NUFARM MCPA 750 Š.K. (graudaugi, graudaugi ar sarkanā āboliņa pasēju, lopbarības stiebrzāļu sējumi
sēklai, lini)
Deva 1,3-2,0 l/ha (ziemājos), efektivitāte ~70%
Deva 2,5-3,0 l/ha (vasarājos), efektivitāte ~70%

 


Autortiesības © Bayer AG
Autortiesības © Bayer AG