Madara, ķeraiņu

Galium aparine

Divdīgļlapju īsmūža viengadīgā nezāle. Aug visās augsnēs, izņemot nabadzīgas smilts augsnes. Vairojas ar sēklām. Pilnu attīstības ciklu pabeidz vienā veģetācijas periodā. Ražo 360… 1200 skaldeņu. Dīgtspēju sēklas saglabā 5…6 gadus, maigās ziemās dīgsti var pārziemot. Minimālā sēklu dīgšanas tº +1… 2ºC. Spēj dot dīgstus no 8… 9 cm dziļuma. Skaldeņi grūti atdalāmi no kultūraugu sēklām.

APKAROŠANA:

ALISTER GRANDE OD (apkarošana rudenī, ziemas kvieši, rudzi, tritikāle)
Deva 0,8 l/ha, efektivitāte 75-95%
ESTET 600 E.K. (ziemas kvieši, rudzi, tritikāle, vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas un kukurūza, daudzgadīgo stiebrzāļu sēklu lauki)
Deva 0,5-1 l/ha, efektivitāte mazāk par 60%
FENIX (kartupeļi, zirņi, lauku pupas, burkāni, sīpoli)
Deva 3 l/ha (kartupeļi, zirņi, lauku pupas), efektivitāte 50-75%
Deva 2,5 l/ha (burkāni, sīpoli), efektivitāte 50-75%
GRODIL 75 D.G. (ziemas un vasaras kvieši, ziemas un vasaras mieži, rudzi, auzas, tritikāle)
Deva 20-40 g/ha, ektivitāte >90%
HUSSAR ACTIV (ziemas kvieši, rudzi, tritikāle)
Deva 1,0 l/ha, efektivitāte 95-100%
KOMPLET (apkarošanai rudenī, ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu un tritikāles sējumos)
Deva 0,5 l/ha, efektivitāte 95-100%
MAISTER OD (kukurūza)
Deva 1,5 l/ha, efektivitāte 95-100%
SEKATOR 375 OD S.K. (ziemas un vasaras kvieši, ziemas un vasaras mieži, rudzi un tritikāle)
Deva 0,1-0,15 l/ha (vasaras kvieši, vasaras mieži)
Deva 0,15 l/ha (ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle)
Sekator OD 0,15 l /ha + Grodils 75 d.g. 6-10 g/ha
(ziemāji)


Autortiesības © Bayer AG
Autortiesības © Bayer AG