Gundega, ložņu

Ranunculus repens

Daudzgadīgā divdīgļlapju nezāle. 

Veģetatīvā vairošanās vāji izteikta. Sakņu sistēma galvenokārt aramkārtā. Pārsvarā izplatīta daudzgadīgajos zālājos, pavās un ganībās. Jutīga pret augsnes apstrādi. Nezāle ar garu, ložņājošu stublāju. Mezglu vietās zarojas un veido jaunu augu. Ražo līdz 350 riekstiņu. Sēklu dīgtspēja tūlīt pēc izbiršanas ir zema. Spēj dot dīgstus no 6… 7 cm dziļuma. Augs indīgs. Pēc noziedēšanas atmirst. 

APKAROŠANA:

ESTET 600 E.K. (ziemas kvieši, rudzi, tritikāle, vasaras
kvieši, vasaras mieži, auzas un kukurūza, daudzgadīgo stiebrzāļu sēklu lauki)
Deva 0,5-1 l/ha, efektivitāte 60-85%
MCPA SUPER 500 Š.K. (lini, ziemas un vasaras kvieši, ziemas un vasaras mieži, rudzi, auzas)
Deva 1,0-1,5 l/ha, , efektivitāte >95%
NUFARM MCPA 750 Š.K. (graudaugi, graudaugi ar sarkanā āboliņa pasēju, lopbarības stiebrzāļu sējumi
sēklai, lini)
Deva 1,3-2,0 l/ha (ziemājos), efektivitāte >95%
Deva 2,5-3,0 l/ha (vasarājos), efektivitāte >95%

 


Autortiesības © Bayer AG
Autortiesības © Bayer AG